Zdalne wykonanie kodu (bez uwierzytelnienia) w remote desktop. Microsoft ostrzega przed robakiem. Podatne stare wersje Windows.