Kategorie
news

Program dofinansowania zakupu laptopa dla nauczyciela

Bony na laptopy dla nauczycieli


Od początku października 2023 nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą składać wnioski do dyrektorów szkół o dofinansowanie laptopów do swojej pracy w wysokości 2500,- zł brutto.

Laptopy z programu będą możliwe do nabycia w ofercie Henwar Informatyka. Służymy doradztwem i obsługą sprzedażową. Jesteśmy już zarejestrowani w programie ministerialnym.

Zapraszamy do kontaktu w dni robocze od 9:00 do 17:00
pod numerem telefonu: 22 828 28 18
lub pod adresem e-mail: handlowy@henwar.pl

Szczegóły:

Ścieżka wnioskowania dla dyrektorów i nauczycieli (wg. źródła: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/wzor-wniosku-o-bon-na-laptopa-instrukcja-dla-nauczycieli-i-dyrektorow-szkol)

 

Wzór wniosku o bon na laptopa. 

Instrukcja dla nauczycieli i dyrektorów szkół (dokument)

 

Przykładowy wniosek dla nauczycieli, wystandaryzowane pliki excel dla dyrektorów szkół – Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało instrukcję dla nauczycieli i dyrektorów szkół, w której krok po kroku prowadzi przez proces wnioskowania o wydanie bonu na zakup laptopa w kwocie 2,5 tys. zł.

 

NAUCZYCIELE

W tym roku bon na zakup laptopów przysługiwał będzie nauczycielom i wychowawcom wykładającym wszystkie przedmioty w klasach IV-VIII, a także pracownikom pedagogicznym pracującym w tych klasach.

By go otrzymać, nauczyciel musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Wniosek ten musi zawierać: 

 • imię, 
 • nazwisko, 
 • PESEL, 
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego wnioskującego.

Te dane, każdy nauczyciel powinien wpisać do tabeli (zamieszczamy ją w załączniku pod artykułem), która będzie załącznikiem nr 1 do wniosku i przesłać w wersji edytowalnej wraz z wypełnionym wnioskiem do dyrektora szkoły. 

Przykładowy wniosek zamieszczony przez Ministerstwo Cyfryzacji także znajdą Państwo w załączniku pod tekstem.

Termin na złożenie wniosku w celu otrzymania wsparcia wynosi 30 dni od dnia:

 1. 10 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;
 2. 11 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;
 3. 12 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także  w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 4. 13 października 2023 r. – dla innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także  niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych lub klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych a także niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

DYREKTORZY SZKÓŁ

Dyrektorzy szkół muszą z kolei przekazać do organów prowadzących szkoły tabelę z danymi nauczycieli, którzy są uprawnieni i wnioskowali o bon. 

Jak instruuje Ministerstwo Cyfryzacji, dyrektor szkoły może samodzielnie wpisywać dane, które pozyskał z przesłanych przez nauczycieli wniosków, do ustandaryzowanej tabeli (plik excel)  lub może skorzystać z pomocniczego ustandaryzowanego pliku z zestawieniem tabelarycznym nauczycieli zatrudnionych w danej szkole, który jest dla niego dostępny w Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej. 

Plik ten zawiera  imiona, nazwiska i numery PESEL nauczycieli, którzy widnieją w ewidencji zatrudnionych nauczycieli w danej szkole.

„Zestawienie zawiera informacje o nauczycielach pozostających w stosunku pracy w szkole (umowa o pracę) na 30 września 2023. Na liście nie znajdą się  nauczyciele, którzy w dniu 30 września 2023: pozostają w stanie nieczynnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia; są zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; przebywają na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni; są urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854)” – poinformował resort.

Według Ministerstwa Cyfryzacji, zestawienie jest dostępne dla dyrektorów szkół od 2 października 2023 roku.

Dyrektor weryfikuje i uzupełnia o dane w tabeli (plik excel): numery telefonu i adresy e-mail uprawnionych nauczycieli, którzy złożyli wcześniej wnioski.

„Uwaga! Pobrany plik z zestawieniem  ma charakter jedynie pomocniczy, a ostateczna weryfikacja czy nauczyciel spełnia wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji należy do dyrektora szkoły” – przestrzega Ministerstwo Cyfryzacji.

ZAŁĄCZNIKI:

Przykładowy wniosek jaki nauczyciel składa o wydanie bonu.

Tabela Excel – załącznik do wniosku nauczyciela

 

Instrukcja wnioskowania o bony – krok po kroku

 

 źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/wzor-wniosku-o-bon-na-laptopa-instrukcja-dla-nauczycieli-i-dyrektorow-szkol


Dofinansowanie obejmuje rok szkolny 2023/2024.

Wcześniejsze informacje:

Zgodnie z zapisami ustawy, bon na zakup laptopa przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Nauczyciele będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki spełni ich oczekiwania i potrzeby w pracy. 

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów.

Kto dokładnie może skorzystać z dofinansowania?

 • pracownicy dydaktyczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych (placówki przedszkolne nie zostały ujęte w programie),
 • wychowawcy,
 • pracownicy pedagogiczni,
 • pracownicy dydaktyczni w publicznych i niepublicznych szkołach artystycznych posiadający uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Każda z wyżej wymienionych grup musi pozostawać w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 roku. Istnieją jednak pewne odstępstwa od tego, kto może liczyć na dofinansowanie na laptopa.

Co z nauczycielami ubiegającymi się o dofinansowanie w trakcie „urlopu dla ratowania zdrowia”, zawieszonymi w pełnieniu obowiązków lub przebywającymi na bezpłatnym urlopie więcej niż 14 dni albo na świadczeniu rehabilitacyjnym bądź urlopie wypoczynkowym czy też na zwolnieniu z obowiązku z pracy? Po powrocie do pracy ci dydaktycy również będą mogli wnioskować o przyznanie bonu, na który zasługują.

Bon nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień złożenia wniosku przez organ prowadzący:

 • nie jest czynnym nauczycielem, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854).


Ważne!
Z programu zostają wykluczone osoby, które skorzystały z następującego programu 500 zł dla nauczyciela na akcesoria komputerowe, znane też jako rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną czy też 500 plus dla nauczycieli. Każdy inny program finansowany ze środków publicznych wykorzystany poprzednio uniemożliwia skorzystanie z bonu.

Wiele osób wskazywało, że 500 złotych podczas tamtego programu dofinansowania to za mało, by wyposażyć się we wszystkie niezbędne sprzęty. Co zrobić, jeśli nauczyciel skorzystał z tego lub podobnego programu i chce teraz zmienić zdanie? Wystarczy zwrócić zakupiony sprzęt i złożyć odpowiednie oświadczenie. Po wykonaniu tych czynności bon na 2500 zł na laptopa będzie na wyciągnięcie ręki każdego dydaktyka, którego obejmuje ustawa.

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • dofinansowanie na sprzęt komputerowy przyznawane jest raz na pięć lat,
 • zakupionego urządzenia nie można sprzedać przez 5 lat od zakupu,
 • bon nie może zostać wymieniony na gotówkę.
 • Czy można wziąć laptop do pracy na raty? Co jak wydam mniej lub więcej? Całą kwotę należy wydać jednorazowo, a jeśli zdarzy Ci się zapłacić mniej niż 2500 zł – różnica nie zostaje wypłacona. Jeśli natomiast bon będzie niewystarczający – musisz dopłacić do sprzętu i także w tym przypadku nie ma miejsca na rozkładanie dopłaty na raty.

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy, których dotyczy program i są zainteresowani skorzystaniem z bonu, muszą złożyć wniosek do dyrektora placówki. Następnie każda osoba może wybrać odpowiadający jej laptop. 

Gdzie wykorzystać dofinansowanie do laptopa? Obecnie tworzone są przez Ministerstwo Cyfryzacji punkty sprzedażowe. W tym celu uruchomiony będzie specjalny system teleinformatyczny. W nim właśnie ogłaszać się będą przedsiębiorcy, u których będzie można skorzystać z bonu.

Do kiedy można wykorzystać bon na 2500 zł na laptopa dla nauczyciela? Prawo do wykonania tej płatności wygasa z końcem dnia 31 grudnia 2025 roku. Daje to możliwość uzbierania odpowiedniej kwoty, by zakupić dobry sprzęt, który posłuży dydaktykowi na lata.

 Wcześniejsze, archiwalne informacje z 28.08.2023:

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzają bon na laptopy dla nauczycieli w kwocie 2500 zł. Środki te będzie można przeznaczyć na zakup laptopów i laptopów przeglądarkowych. Z bonu skorzystają przede wszystkim nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bonu. Dowiedz się, jak zapłacić bonem za zakupiony sprzęt.

Uwaga: na dzień publikacji tego postu nie jest jeszcze dostępna ministerialna lista sklepów uprawnionych do sprzedaży laptopów z tego programu. Miejmy nadzieję, że nastąpi to wkrótce.

Źródło: https://www.portaloswiatowy.pl, autor Michał Kowalski:

Bon dla nauczyciela o wartości 2500 zł – na co można go przeznaczyć

Założeniem nowej ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli jest przyznanie nauczycielom bonu o wartości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Nauczycielom pozostawiono więc względną swobodę wyboru urządzenia, w odróżnieniu od uczniów, którzy otrzymają komputery zamiast środków pieniężnych.

Na co może być przeznaczony bon? Nauczyciel może kupić:

 • laptop,
 • laptop przeglądarkowy (Chromebook, czyli laptop, który ma zainstalowaną przeglądarkę internetową, bez systemu operacyjnego).

Wykluczone będzie przeznaczenie całości lub części bonu na inne cele, w tym również inny sprzęt komputerowy (np. dodatkowe oprogramowanie, akcesoria komputerowe itp.).

Bon na laptop dla nauczyciela szkoły publicznej i niepublicznej

Z bonu będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy będą pozostawali w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i ich zespołach. Z uprawnienia będą mogli skorzystać także nauczyciele publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach publicznych) szkołach artystycznych. Z bonu nie skorzystają więc nauczyciele przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek oświatowych. Bony nie będą też przyznawane nauczycielom, którzy w dniu złożenia wniosku będą:

 • w stanie nieczynnym,
 • na świadczeniu rehabilitacyjnym,
 • na urlopie dla poratowania zdrowia,
 • zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych,
 • na urlopie bezpłatnym (nie krótszym niż 14 dni),
 • urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy ustawy o związkach zawodowych.

Nie wiemy jeszcze, jakim momencie poszczególnym nauczycielom będzie przysługiwał wspomniany bon na zakup sprzętu. Grupy nauczycieli uprawnionych do wsparcia i ich kolejność ma określać rozporządzenie Ministra Cyfryzacji. Kolejność ta zostanie ustalona z uwzględnieniem:

 • typu szkoły,
 • wykładanego przez nauczyciela przedmiotu,
 • charakteru realizowanych zadań,
 • sytuacji społeczno-gospodarczej,
 • stanu finansów publicznych.

Bon obejmie też wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. Nie skorzystają z niego natomiast osoby prowadzące zajęcia na podstawie art. 15 Prawa oświatowego ani pomoc nauczyciela.

Dowiedz się:

 • czy bon należy się, jeżeli w przeszłości nauczyciel korzystał już ze wsparcia ze środków publicznych,
 • jakie wymogi ma spełniać zakupiony sprzęt i jak to sprawdzić,
 • w których sklepach można zapłacić bonem.
 • jakie czynności podjąć, aby przyznano bon,
 • jak zapłacić bonem za laptop.

Tylko jedna forma wsparcia dla nauczyciela

Dla korzystających z bonu przewidziano jedno, dość istotne ograniczenie. Otóż nauczycielowi przysługuje tylko jedna forma wsparcia zakupu laptopa (laptopa przeglądarkowego) ze środków publicznych. Innymi słowy, jeżeli nauczyciel otrzymał już wsparcie na taki zakup ze środków publicznych, wówczas musi zdecydować, z którego wsparcia skorzysta. W takim przypadku nauczyciel musi:

 • zwrócić sprzęt zakupiony w ramach wcześniejszego wsparcia, albo
 • zrezygnować z bonu.
Nauczyciel  skorzystał z 500 zł wsparcia na zakup sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej. W ramach tego wsparcia kupił drukarkę i kamerę internetową. Wsparcie nie zostało przeznaczone na zakup laptopa ani laptopa przeglądarkowego. Wobec tego nauczyciel, korzystając z bonu w kwocie 2500 zł, nie musi zwracać drukarki ani kamery.

Jakie wymogi musi spełniać zakupiony laptop

Sprzęt zakupiony z bonu musi spełniać wymagania, które zostaną określone w rozporządzeniu MEiN. Na dzień publikacji niniejszego artykułu rozporządzenie to nie zostało jeszcze wydane. Nauczyciele nie będą jednak musieli wykazywać się szczegółową znajomością tych wymogów. Sprzedawcy będą bowiem musieli do sprzedawanego laptopa dołączyć oświadczenie, że spełnia on minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego według rozporządzenia, a także jest:

 • fabrycznie nowy,
 • nieużywany,
 • kompletny,
 • wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży,
 • wprowadzony do obrotu na terytorium UE,
 • sprawny technicznie,
 • w oryginalnych opakowaniach,
 • nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich.
Zakupiony laptop stanie się własnością nauczyciela, ale nauczyciel nie będzie mógł go sprzedać, darować, użyczyć czy dokonać jakichkolwiek innych czynności rozporządzających – w ciągu 5 lat od zakupu.

Zakup laptopa nie w każdym sklepie

Laptop będzie mógł być zakupiony tylko u określonego sprzedawcy, zarejestrowanego na liście publikowanej przez Ministra Cyfryzacji. Ustawa nie rozróżnia tu formy zakupu, dlatego należy przyjąć, że dopuszczalne będzie nabycie sprzętu także w sklepie internetowym.

Przedsiębiorca, który przyjmuje płatności za pomocą bonu, zamieści informację o możliwości dokonywania takiej płatności, w szczególności w miejscu sprzedaży.

Nauczyciel otrzyma bon, który jest bezzwrotny

Kwota bonu może być przeznaczona w całości lub w części na zakup wspomnianego sprzętu. Przy czym w przypadku zakupu laptopa za mniej niż 2500 zł pozostała część nie może być wypłacona w gotówce ani wykorzystana na inny cel. Z kolei w przypadku kupna droższego laptopa nauczyciel musi pokryć nadwyżkę z własnej kieszeni.

Poza tym bonu nie można wymieniać na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Jak wykorzystać bon

Bon może posłużyć do płatności jednorazowej. Wykluczona jest zapłata w ratach.

Nauczyciel chce zakupić z bonu laptop o wartości 5000 zł na 2 raty 0% po 2500 zł. Bon miałby posłużyć do opłacenia pierwszej z rat. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne.

Płatność ma być dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przez wprowadzenie kodu przekazanego na telefon komórkowy nauczyciela.

Z bonu będzie można skorzystać do 31 grudnia 2025 r.

Jak otrzymać bon na zakup laptopa – 4 kroki

Poniżej prezentujemy procedurę ubiegania się o bon:

1. Uprawniony nauczyciel może złożyć wniosek o bon do organu prowadzącego – za pośrednictwem dyrektora. Wniosek musi zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres poczty elektronicznej.

Wniosek może być złożony w terminie 30 dni od dnia wskazania danej grupy nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu. Dodatkowo nauczyciel składa oświadczenie, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”).

2. Dyrektor przekazuje wnioski o bony do organu prowadzącego.

3. Organ prowadzący na podstawie złożonych wniosków w terminie 30 dni od ich otrzymania składa zbiorczy wniosek dla wszystkich nauczycieli – za pomocą odpowiedniego systemu teleinformatycznego. Organ może też najpierw zobowiązać poszczególnych nauczycieli do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Wniosek ma zawierać następujące informacje:

 • dane nauczyciela wskazane pkt 1,
 • dane dotyczące szkoły, w imieniu której wnioskuje organ prowadzący szkołę: nazwa, adres, numer REGON szkoły, numer z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,
 • dane organu prowadzącego: nazwa, NIP, REGON, adres organu a także imię (imiona) i nazwisko i PESEL składającego wniosek (upoważnionego do reprezentowania organu).

4. Kody potwierdzające przyznanie bonu są przesyłane na podane adresy e-mail poszczególnych nauczycieli.

 • ustawa z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
Michał Kowalski

 

Źródło: https://www.portaloswiatowy.pl/place-w-oswiacie-inne-zagadnienia/2500-zl-w-bonie-na-laptopy-dla-nauczycieli-23642.html.

Ogłoszenie programu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/laptopy-dla-czwartoklasistow-i-bony-dla-nauczycie

Skip to content