Kategorie
bezpieczeństwo IT

Ergonomiczne rozwiązanie dla biznesu – Monitor Samsung S4U

5 października 2022

Kategorie
bezpieczeństwo IT

Przedłużenie stopni alarmowych CRP (stopień CHARLIE i stopień BRAVO)

Zarządzeniem Nr 282 Prezesa Rady Ministrów od dnia 01.09.2022r. od godz. 00.00 do dnia 30.11.2022r. do godz. 23.59 na terytorium RP wprowadzono III stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP), oraz Zarządzeniem Nr 283 Prezesa Rady Ministrów od dnia 01.09.2022r. od godz. 00.00 do dnia 30.11.2022r. do godz. 23.59 na terytorium RP wprowadzono II stopień alarmowy (stopień BRAVO).

W związku z tym przypominamy o zwracaniu uwagi na podejrzanie wyglądające wiadomości e-mail.
Na skrzynki e-mail często spływają wiadomości informujące np. o nieopłaconych fakturach, prośbach o potwierdzenie tożsamości, postępowaniu sądowym, oczekującej przesyłce do odebrania itp. Takie wiadomości w załącznikach mogą zawierać złośliwy kod skutkujący po otwarciu załącznika zainfekowaniem komputera złośliwym oprogramowaniem spreparowanym przez atakującego hackera. Grozi to utratą danych z dysku, kradzieżą danych osobowych i nierzadko w konsekwencji utratą pieniędzy. Co więcej można w ten sposób narazić bezpieczeństwo IT całej instytucji, jeśli zaatakowany komputer pracuje w lokalnej sieci komputerowej.
Otrzymaliśmy również informację o zwiększonej ilości fałszywych maili od osób podszywających się pod banki. W mailach nakazuje się kliknięcie linku w celu zwiększenia bezpieczeństwa mobilnych aplikacji. Jest to wrogi proceder imitujący kontakt z prawdziwym bank.

 

Kategorie
bezpieczeństwo IT

Model wspólnej odpowiedzialności za dane IT według Microsoft:

Decyzja o wyborze i ocena ryzyka w korzystaniu z usług w chmurze publicznej ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia modelu wspólnej odpowiedzialności i zadań w odniesieniu do zabezpieczeń obsługiwanych przez dostawcę usług w chmurze oraz zadań, które są obsługiwane przez Ciebie.

Jest to wspólna odpowiedzialność pod pewnymi warunkami. Obowiązki związane z obciążeniem pomiędzy usługodawcę a klienta różnią się w zależności od tego, czy obciążenie to jest hostowane w oprogramowaniu jako usłudze (SaaS), w platformie jako usłudze (PaaS) lub infrastrukturze jako usłudze (IaaS) albo w lokalnym centrum danych. Sprawdź z jakiego modelu usług Microsoft korzystasz i kto odpowiada za bezpieczeństwo Twoich danych.

Kategorie
bezpieczeństwo IT

Hakerzy atakują serwery Exchange za pomocą BlackCat

Jak podaje Microsoft, grupa ransomware BlackCat uzyskuje dostęp do sieci firmowych wykorzystując niezałatane luki w zabezpieczeniach serwerów Exchange.

Po uzyskaniu dostępu, cyberprzestępcy szybko rozpoczynają gromadzenie danych o zainfekowanych systemach oraz kradzież danych uwierzytelniających, a na końcu umieszczają ransomware.

Według zespołu Microsoft 365 Defender Threat Intelligence Team, cyberprzestępcy potrzebowali dwóch tygodni od wykorzystania luki Exchange, zanim wdrożyli oprogramowanie ransomware.

„W innym zaobserwowanym przez nas incydencie okazało się, że osoba powiązana z tą grupą przestępczą uzyskała początkowy dostęp do środowiska za pośrednictwem internetowego serwera Remote Desktop, wykorzystując do zalogowania się skompromitowane dane uwierzytelniające.” – podaje Microsoft

Jak działa BlackCat ransomware?

BlackCat, znany również jako ALPHV i Noberus, jest jednym z pierwszych ransomware napisanych w języku programowania Rust. O BlackCat było głośno w grudniu poprzedniego roku, kiedy to pierwszy raz został wykryty. Powstał nowy trend, w którym cyberprzestępcy wykorzystują nowe języki, takie jak Rust, Drlang, Nim czy Go do tworzenia swoich payloadów.

Robią to nie tylko po to, aby pozostać niewykrytym przez tradycyjne oprogramowanie zabezpieczające, ale również po to, aby rzucić wyzwanie specjalistom ds. bezpieczeństwa, którzy mogliby łatwo porównać ransomware z innymi znanymi wirusami. Tym sposobem osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, bez uprzedniej wiedzy o języku nie jest pewna z czym ma do czynienia.

BlackCat potrafi atakować i szyfrować systemy Windows, Linux oraz instancje VMWare. Po zaszyfrowaniu, dane są następnie przetrzymywane aby uzyskać okupu w ramach tzw. podwójnego wymuszenia. Poniżej schemat działania i wdrażania złośliwego oprogramowania:

Źródło: Microsoft

Według raportu opublikowanego przez FBI, od czasu swojego debiutu w 2021 r. oprogramowanie ransomware-as-a-service (RaaS) BlackCat uderzyło co najmniej 60 organizacji na całym świecie (stan na marzec 2022 r.).

Co więcej, Microsoft stwierdził, że BlackCat jest dystrybuowany przez organizacje cyberprzestępcze, które były powiązane z innymi podobnymi ransomware, w tym Hive, Conti, REvil i LockBit 2.0.

Jednym z wymienionych przez Microsoft hakerów jest DEV-0237 znany również pod pseudonimem FIN12, którego ostatnio zauważono atakującego branżę opieki zdrowotnej oraz DEV-0504, który działa od 2020 r. i jest odpowiedzialny za poprawę ładunku, gdy ten przestaje działać.

Źródło: Microsoft

DEV-0504 był też odpowiedzialny za wdrożenie ransomware w firmach z sektora energetycznego w styczniu 2022 roku. Chwile później zatakował firmy m.in. z branży modowej, tytoniowej, IT i produkcyjnej.

Podsumowanie

Wykrywanie zagrożeń takich jak BlackCat staje się coraz trudniejsze, ponieważ oprogramowanie cały czas jest poprawiane, zmieniane i łatwe do przeoczenia przez zwykłego człowieka.

Microsoft twierdzi, że organizacje muszą zmienić swoje strategie obronne, aby zapobiec atakom typu end-to-end. Niezbędne jest również wzmocnienie sieci poprzez różne najlepsze praktyki, takie jak monitorowanie dostępu i właściwe zarządzanie poprawkami.

Osoby odpowiedzialne w organizacji za bezpieczeństwo powinny sprawdzić dostęp z zewnątrz oraz zlokalizować w swoim środowisku podatne na ataki serwery Exchange i jak najszybciej je zaktualizować.

Kategorie
bezpieczeństwo IT

Rekomendacje w związku z zagrożeniem na Ukrainie.

Każdy z nas codziennie jest narażony na zagrożenia w cyberprzestrzeni, ale są momenty, gdy czujność trzeba jeszcze dodatkowo wzmocnić. W związku z obecną sytuacją na Ukrainie oraz ogłoszeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, przygotowaliśmy rekomendacje dla obywateli i firm, których wdrożenie uważamy za konieczne. Jeśli do tej pory Twoja firma nie testowała nigdy procedury przywracania kopii zapasowych, to jest to właściwy moment na zrobienie tego.

Rekomendacje dla obywateli

* Zapoznaj się z poradnikiem dotyczącym bezpieczeństwa skrzynek pocztowych i kont w mediach społecznościowych oraz zastosuj się do jego rekomendacji.

* Bądź wyczulony na sensacyjne informacje, w szczególności zachęcające do natychmiastowego podjęcia jakiegoś działania. Weryfikuj informacje w kilku źródłach. Upewnij się, że informacja jest prawdziwa przed podaniem jej dalej w mediach społecznościowych. Jeśli masz jakieś wątpliwości, wstrzymaj się.

* Uważaj na wszelkie linki w wiadomościach mailowych i SMS-ach, zwłaszcza te sugerujące podjęcie jakiegoś działania, np. konieczność zmiany hasła, albo podejrzaną aktywność na koncie. Obserwowaliśmy w przeszłości tego typu celowane ataki na prywatne konta, gdzie celem było zdobycie informacji zawodowych.

* Upewnij się, że posiadasz kopię zapasową wszystkich ważnych dla siebie plików i potrafisz je przywrócić w przypadku takiej potrzeby.

* Śledź ostrzeżenia o nowych scenariuszach ataków na naszych mediach społecznościowych: Twitter, Facebook.

* Zgłaszaj każdą podejrzaną aktywność przez formularz na stronie incydent.cert.pl lub mailem na cert@cert.pl. Podejrzane SMS-y prześlij bezpośrednio na numer 799 448 084. Rekomendujemy zapisanie go w kontaktach.

Rekomendacje dla firm

Należy:

* Przetestować przywracanie infrastruktury z kopii zapasowych. Kluczowe jest, żeby zostało to wykonane w praktyce na wybranych systemach, nie tylko proceduralnie.

* Upewnić się, że posiadane kopie zapasowe są odizolowane i nie ucierpią w przypadku ataku na resztę infrastruktury.

* Upewnić się, że dokonywane są aktualizacje oprogramowania, w szczególności dla systemów dostępnych z internetu. Należy zacząć od podatności, które są na liście obecnie aktywnie wykorzystywanych w atakach.

* Upewnić się, że wszelki dostęp zdalny do zasobów firmowych wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego.

* Przejrzeć usługi w adresacji firmowej dostępne z internetu i ograniczyć je do niezbędnego minimum. Można w tym celu wykorzystać np. portal Shodan. W szczególności nie powinny być bezpośrednio dostępne usługi pozwalające na zdalny dostęp jak RDP czy VNC.

* Aktualizować w sposób automatyczny sygnatury posiadanych systemów bezpieczeństwa typu AV, EDR, IDS, IPS, itd.

* Wdrożyć filtrowanie domen w sieci firmowej na bazie publikowanej przez nas listy ostrzeżeń. Dzięki temu w szybki sposób zablokowane zostaną zaobserwowane przez nas złośliwe domeny.

* Zapoznać się z przygotowanym przez CSIRT KNF poradnikiem dotyczącym obrony przed atakami DDoS i wdrożyć jego rekomendacje.

* Zapoznać się z naszym poradnikiem omawiającym sposoby wzmocnienia ochrony przed ransomware i wdrożyć jego rekomendacje.

* Zapoznać się z naszymi materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa haseł.

* Zapoznać się z naszym artykułem dotyczącym mechanizmów weryfikacji nadawcy wiadomości i wdrożyć je dla domen wykorzystywanych do wysyłki poczty.

* W przypadku posiadania własnego zakresu adresów IP zalecamy dołączenie do platformy N6. Za jej pośrednictwem udostępniamy na bieżąco informacje o podatnościach i podejrzanej aktywności obserwowanej przez nas w podanym zakresie adresowym.

* Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynację działań w przypadku wystąpienia incydentu i przećwiczyć procedury reagowania.

* Uczulić pracowników na obserwację podejrzanej aktywności oraz poinformowanie o sposobie jej zgłaszania do wyznaczonej w firmie osoby.

Zgłosić do nas osobę kontaktową, nawet jeśli nie zobowiązuje do tego ustawa. Dzięki temu będziemy w stanie szybko skontaktować się z właściwą osobą w celu przesłania ostrzeżenia.

* Zgłaszać każdą podejrzaną aktywność do właściwego CSIRT-u, tj.:

CSIRT GOV — administracja rządowa i infrastruktura krytyczna,

CSIRT MON — instytucje wojskowe,

CSIRT NASK — wszystkie pozostałe.

Uwaga! Jeśli Twoja firma współpracuje z podmiotami na Ukrainie lub ma tam oddziały, dodatkowo:

* Sprawdź reguły dla dostępu sieciowego, ogranicz dozwolony ruch do minimum.

* Monitoruj ruch sieciowy, w szczególności na styku sieci z tymi firmami/oddziałami.

* Obejmij szczególnym monitoringiem hosty, na których jest zainstalowane oprogramowanie, które otrzymuje automatyczne aktualizacje od podmiotów na Ukrainie.

* Ostrzeż pracowników, aby byli szczególnie wyczuleni na informacje nakłaniające ich do podjęcia jakiegoś działania.

Miejsce na przypisy