Kategorie
news

RODOMASTER – Inspektorze, ułatw sobie pracę!

RODOMASTER – profesjonalizm i bezpieczeństwo

Szanowni Klienci, Inspektorzy Danych Osobowych,

 

na podstawie doświadczenia we współpracy z BRK Services Sp. z o.o. miło nam zarekomendować Państwu narzędzie w postaci aplikacji internetowej: RODOMASTER.

 

Aplikacja dedykowana jest zarówno inspektorom ochrony danych w dużych organizacjach jak i mniejszym podmiotom, w których nie powołano inspektora.

Dlaczego warto? Przede wszystkim to oszczędność czasu, możliwość korzystania uznanych standardów i prowadzenie dokumentacji w jednym miejscu w postaci elektronicznej.

Program ułatwia prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, rejestru kategorii przetwarzania, rejestru naruszeń oraz innych rejestrów i ewidencji.

Dzięki tej funkcjonalności można wykonać analizy ryzyka dla ochrony danych oraz zarządzać ryzykiem.

Program umożliwia nadawanie upoważnień do przetwarzania danych oraz przygotowanie pozostałych dokumentów z zakresu ochrony danych dla personelu. Więcej informacji TUTAJ.

 

Co więcej?

 

25 września 2024 r. wchodzi w życie ustawa o ochronie sygnalistów.

Sygnalista to osoba, która informuje organy ścigania lub podmioty nadzorujące o naruszeniach przepisów prawnych, o których dowiedziała się podczas wykonywania obowiązków zawodowych w swojej organizacji takie jak: korupcja, oszustwa, mobbing, dyskryminacja, nieprawidłowości w przetargach, niebezpieczne warunki pracy, zagrożenia dla środowiska. Sygnalistą może być pracownik, były pracownik, współpracownik, zleceniobiorca, wolontariusz.

 

Nowe obowiązki dotyczą każdego pracodawcy, na rzecz którego wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób, do których wlicza się  pracowników etatowych lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

 

Obowiązek pracodawcy dotyczy:

– opracowania procedur zgłoszeń

– zapewnienia ochrony danych sygnalistów

– zapewnienie kanału zgłoszeń (zewnętrznego lub wewnętrznego)

– prowadzenie rejestru zgłoszeń

– zapewnienia szkolenia dla pracowników

Możemy opracować dla Państwa klientów procedury zgłoszeń i dokumenty dotyczące zapewnienia ochrony sygnalistów oraz przeprowadzić szkolenia w tym zakresie.

 

RODOMASTER zostanie wyposażony w rejestr zgłoszeń sygnalistów oraz kanał zgłoszeniowy do dokonywania zgłoszeń spełniający wymogi ustawowe i zapewniający ochronę danych sygnalistów.

Kanał zgłoszeniowy może być wewnętrzny, np. adres mailowy, natomiast może on powodować, że pracownicy nie będą dokonywać na niego zgłoszeń, ponieważ będą się krępowali i obawiali, że ich zgłoszenie dotrze do osób, których dotyczyłoby. Dzięki RODOMASTER sygnaliści mogą dokonać zgłoszenia od razu do organów państwowych np. do Prokuratury, Urzędu Skarbowego, UODO, UOKiK albo do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Kanał zgłoszeniowy będzie zewnętrzny, z którego od razu dostaną Państwo informację o zgłoszeniu. Zgłoszenia mogą być obsługiwane przez Inspektora Ochrony Danych.

 

Narzędzie udostępniane jest w postaci miesięcznej subskrybcji.

Na hasło „Henwar” przewidziane są preferencyjne warunki promocyjne. Zapraszamy do współpracy.

 

BKR Services Sp. z o.o.
ul. Czarnieckiego 86/88 lok. 4
01-541 Warszawa

Telefon / Fax
tel +48 22 633 67 66
tel kom +48 606 134 082
fax +48 22 839 45 23
E-mail
E-mail: info@rodomaster.pl

Skip to content