Dzięki doświadczeniu w projektowaniu, programowaniu, wdrażaniu i administracji systemów informatycznych, profesjonalnie realizujemy umowy na kompleksowe wsparcie IT w różnych branżach.

  • Rachunkowość i doradztwo podatkowe (biuro rachunkowe i podatkowe, kadry, biura doradztwa prawnego)
  • Państwowa i prywatna opieka zdrowotna (szpital, przychodnia, klinika, poradnia medyczna, zakład opieki specjalistycznej, laboratorium, krwiodawstwo, weterynaria)
  • Doradztwo finansowe (inwestycje, bankowość)
  • Usługi w sektorze publicznym (utrzymanie czystości, żywienie zbiorowe, ochrona)
  • Szkolnictwo (publiczne przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, uczelnia wyższa, prywatne placówki oświatowe)
  • Komunikacja (telefonia IP, dostęp do sieci Internet)
  • Produkcja przemysłowa (prefabrykaty betonowe, poligrafia)