Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

Skorzystaj z dofinansowania. Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy do współpracy w zakresie oceny i projektowania wydatków oraz dostaw i realizacji. 

Telefon: 22 828 28 18, mail: biuro@henwar.pl.

Harmonogram

Przyjmowanie wniosków: 19.07.2023 – 13.10.2023 do godziny 16.00

Budżet i poziom dofinansowania

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu.

Gminy: Wysokość dofinansowania grantu w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN

Powiaty: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN
Samorządy Wojewódzkie: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego w dokumentacji konkursowej z chwilą uruchomienia naboru. Kwota dofinansowania (środku UE oraz środki BP) wyliczona została w oparciu o następujący wzór (link): Sposób wyznaczania poziomu dofinansowania dla Grantobiorów w projekcie

Cel

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

  • wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
  • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
  • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
  • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego
    w urzędzie,
  • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Dla kogo?

Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju. Zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe tj. 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw (łącznie 2 807 JST).

Grupą docelową projektu jest administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).

Sposób składania wniosków

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą systemu informatycznego LSI, zamieszczonego na stronie internetowej: (link) https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjentMasz pytania, potrzebujesz wsparcia specjalistów IT? 

Skontaktuj się z nami: tel. 22 828 28 18; mail: biuro@henwar.pl


Szczegóły, źródło:
https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

Załączniki do Regulaminu Konkursu Grantowego (aktualizacja 11.08.2023 tekst jednolity)

 

Skip to content