8640

dni doświadczenia
days of experience

ponad 322

zrealizowanych projektów IT
completed IT contracts

33055

rozwiązanych incydentów IT
resolved IT cases

ponad 40

certyfikatów IT
IT specializations