O helpdesk IT

W RAMACH UMOWY WSPARCIA IT
OFERUJEMY STAŁĄ OPIEKĘ SERWISOWĄ - HELPDESK

Jest to system online do zarządzania i ewidencji zdarzeń oraz incydentów IT. Klienci uzyskują szybką i skuteczną pomoc.

Każdy użytkownik otrzymuje własne konto i dostęp do systemu, gdzie są rejestrowane wszystkie zgłoszenia oraz informacje o statusie realizacji.

Helpdesk to:

 • niższe koszty wsparcia użytkowników
 • dostęp do specjalistów IT
 • szybka reakcja i wsparcie ekspertów
 • utrzymanie ciągłości pracy firmy Klienta
 • szybkie rozwiązywanie problemów
 • dedykowane wsparcie dla każdego projektu
LOGIN
Helpdesk • Helpdesk • Helpdesk

Korzyści z usługi Helpdesku :

 • szybka naprawa błędów,
 • natychmiastowe kierowanie spraw do właściwych osób w firmie
 • pewność trafnych i skutecznych rozwiązań problemów technicznych na każdym szczeblu
 • zapewnienie ciągłości pracy w firmie
 • wsparcia w rozwiązywaniu kwestii dotyczących systemów operacyjnych i
  biznesowych
 • prowadzenie monitoringu awarii i postępów w naprawach
 • prowadzenie historii zgłoszeń
 • okresowe raporty z uwzględnieniem terminowości i efektów ich realizacji

Klient zgłasza wszelkie awarie i problemy związane z IT za pomocą jednej z trzech metod:

Usługę Helpdesk świadczymy zdalnie lub na miejscu u Klienta. Pomoc zdalna odbywa się za pomocą aplikacji TeamViewer, która w szybki i prosty sposób umożliwia naszym specjalistom diagnostykę problemu.

Każde zgłoszenie jest rejestrowane i weryfikowane przez koordynatorów Helpdesku, a następnie, w zależności od złożoności problemu, przypisywane do pierwszej lub drugiej linii wsparcia (Techników lub Administratorów).

Pierwsza linia wsparcia

Pierwsza linia wsparcia IT oferuje sprawną pomoc w ramach pierwszego kontaktu.

Pomoc techniczna, jakiej udziela pierwsza linia wsparcia, to m.in.:

 • pomoc w uzyskiwaniu i przywracaniu dostępu do danych,
 • zarządzanie danymi dostępu,
 • wykonywanie aktualizacji oprogramowania,
 • konfiguracja sprzętu, systemu i oprogramowania,
 • administracja usługami,
 • tworzenie, konfiguracja, zarządzanie, migracja kont użytkowników,
 • zdalna pomoc w instalacji sprzętu i oprogramowania oraz urządzeń mobilnych,
 • zarządzanie kontami w Active Directory,
 • administracja serwerami anytyspamowymi,
 • rozwiązywanie problemów sieciowych,
 • tworzenie backupów i przywracania systemowego

Druga linia wsparcia

Druga linia helpdesku IT świadczy pomoc w zakresie bardziej złożonych problemów IT.

Pracownicy tej linii to eksperci w dziedzinie IT. Druga linia wsparcia rozwiązuje problemy, które wykraczają poza możliwości pracowników pierwszej linii m.in.:

 • zaawansowana diagnostyka sprzętu lub oprogramowania
 • usuwanie błędów konfiguracji skrzynki pocztowej, sieci, systemów
 • przygotowanie nowego sprzętu do użytku
 • zlecanie napraw i działań bezpośrednio u Klienta
 • pomoc w obsłudze sprzętu, oprogramowania i aplikacji na poziomie instalacji,
  konserwacji i administracji
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego
 • aktualizowanie stanu zabezpieczeń sprzętu i oprogramowania
 • szkolenie i doradztwo dla użytkowników
 • usuwanie awarii sprzętowych i programowych

Dbamy o jak najszybsze zdiagnozowanie i rozwiązanie problemu Klientów, by zapewnić ciągłość ich pracy.

Pomoc w rozwiązaniu problemów lub likwidacji awarii jest udzielana w zależności od potrzeby – zdalnie, telefoniczne lub bezpośrednio na miejscu u Klienta.

Helpdesk IT to pierwsza pomoc dla użytkowników w zakresie oprogramowania, sprzętu czy usługi IT.

×
Szukasz profesjonalnego wsparcia IT? Masz ciekawy projekt informatyczny do realizacji? Interesuje Cię zakup i wdrożenie sprzętu IT? Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą (akceptujesz politykę prywatności www).
Skip to content