Rozwiązania IT

Audyt informatyczny

Audyt IT pozwala zdiagnozować, czy system informatyczny i powiązany z nim sprzęt utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich informacji oraz czy są odpowiednio zabezpieczone przed niepożądanymi zdarzeniami.

Działania audytu IT dotyczą m.in: sprzętu, oprogramowania oraz bezpieczeństwa danych.

Podczas audytu sprzętu analizujemy jakości posiadanego sprzętu, sprawdzamy efektywność działania oraz kompatybilność z softwarem. Jeżeli istnieje taka konieczność rekomendujemy wymianę, modernizacje lub zakup odpowiedniego sprzętu.

Audyt oprogramowania

Celem audytu oprogramowanie jest weryfikacja legalności oprogramowania. Sprawdzamy i porządkujemy posiadane licencje. Audyt pozwala także na minimalizację kosztów,  podczas audytu eliminujemy zbyteczne lub nieużywane przez pracowników licencje.

Audyt bezpieczeństwa danych

Audyt bezpieczeństwa danych umożliwia przeanalizowanie bezpieczeństwa baz danych firmy m.in. pod kątem polityki i procedur bezpieczeństwa informacji czy zarządzania ryzykiem (np. wyciek danych wrażliwych). Daje także możliwość zoptymalizowania rozwiązań odpowiedzialnych za ochronę informacji. Jest uzupełnieniem Audytu bezpieczeństwa IT.

Projekty IT krótko i długoterminowe

Oprócz stałej współpracy, realizujemy projekty i wdrożenia długo i krótkoterminowe lub jednorazowe przedsięwzięcia na tzw. zlecenie. Ten model współpracy jest przydatny, jeżeli w firmie, przy danym projekcie lub wdrożeniu, potrzebni są dodatkowi specjaliści IT. Nasz zespół może być także wsparciem dla zespołu IT klienta w przypadku, gdy potrzebna jest ugruntowaną wiedza i doświadczenie w danym obszarze IT.

Archiwizacja danych
(Backup)

Konfiguracja systemu kopii zapasowych jest niezbędna do odtworzenia danych w razie ich uszkodzenia lub utraty, a dostęp do danych historycznych i transakcyjnych to istotny czynnik płynnego funkcjonowania firmy.

Proponujemy rozwiązania, które umożliwiają tworzenie kopii zapasowych oraz szybkie odzyskiwanie aplikacji i systemów. Archiwizacja danych jest wykonywana w sposób przyrostowy lub całkowity. Umożliwia odzyskiwanie baz danych, skrzynek pocztowych, serwerów, lokalizacji sieciowych oraz środowisk wirtualnych czy przywraca poszczególne pliki, katalogi i foldery. Oprócz tradycyjnych narzędzi do backupu maszyn fizycznych, oferujemy tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Kopie zapasowe są wykonywanie w tle, bez potrzeby przerywania pracy użytkowników.

Wdrożenie usługi archiwizacji danych IT pozwala na:

 • odzyskiwanie baz danych. 
 • wykonywanie kopii zapasowych uwzględniających całe aplikacje. 
 • całodobowy monitoring i powiadamianie o awariach i stanie przywróconych danych

Systemy bezpieczeństwa IT

Wdrożenie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego umożliwia sprawniejsze i bezpieczniejsze zarządzanie środowiskiem IT firmy a co za tym idzie – zachowania ciągłości jej działania.
Zapewniamy bezpieczeństwo przez kontrolę dostępu, tworzenie kopii zapasowych, a także rozbudowę repozytoriów do archiwizacji danych co zapobiega utracie danych spowodowanych zarówno z powodu czynników zewnętrznych, jak i przez wewnętrznych użytkowników infrastruktury IT.
Opracowujemy scenariusze przywracania danych w ramach odzyskiwania sprawności systemów informatycznych

Implementacja rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT zapewnia użytkownikom stabilny dostęp do systemów informatycznych, zapobiega utracie danych spowodowanych zarówno z powodu czynników zewnętrznych, jak i przez wewnętrznych użytkowników infrastruktury IT.

Odpowiednie rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne pozwalają nam na analizę i oszacowanie ryzyka związanego z:

Zarządzaniem
bezpieczeństwem danych

analizą
bezpieczeństwa IT

Zachowaniem Ciągłości
operacyjnej

Dokumentacją rodo

Systemy bezpieczeństwa IT, w których się specjalizujemy:

IDS, IPS

(Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System)

Rozwiązania zapobiegające włamaniom oraz systemy wykrywania i stałego monitorowania sieci komputerowych blokujące ataki w czasie rzeczywistym.

Systemy

(Antywirusowe, Antysmapowe, Antyware)

Systemy te umożliwiając ochronę przed wirusami, niechcianą i niebezpieczną korespondencję e-mailową oraz przed inwazyjnym oprogramowaniem szpiegującym.

UTM

(Unified Threat Management)

Rozwiązania sprzętowe, zazwyczaj w postaci jednego urządzenia, umożliwiające wieloaspektowe zabezpieczenie sieci.

DLP

(Data Leak Prevetion)

Zabezpieczenie przed przypadkową utratą danych lub ich kradzieżą.

VPN

(Virtual Private Network)

IPSec, SSL –rozwiązania umożliwiające bezpieczne połączenie odległych sieci komputerowych przy pomocy szyfrowanego kanału.

Systemy bazodanowe​

Systemy bazodanowe to systemy informatyczne lub oprogramowanie służące do zarządzania bazą danych. Pozwalają na usprawnienie funkcjonowania firmy w obszarach gromadzenia, przetwarzania i przepływu informacji między przedsiębiorstwem a kontrahentami, klientami lub w obszarze samej firmy.

Etapy tworzenia systemu bazodanowego to:

 • utworzenie zintegrowanego środowiska informatycznego obejmującego założenia baz danych, banku metod i modeli,
 • zintegrowanie środowiska IT pomiędzy organizacjami
 • zdefiniowanie obszarów kluczowych do informatyzacji,
 • określenie potrzeb sprzętowych, oprogramowania, kadry specjalistycznej,
 • przygotowanie organizacyjne do realizacji wdrożenia systemu.

Hostingi i usługi w chmurze

Wdrażamy rozwiązania chmurowe, które są kluczowym elementem transformacji cyfrowej. Stają się warunkiem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku i wspierają nowoczesny rozwój biznesu.

Oferujemy usługi IT oparte na dedykowanej chmurze obliczeniowej i dostępie do wirtualnego serwera. Parametry wirtualnego serwera mają określoną gwarantowaną konfigurację tj: moc, wydajność oraz transfer – które można zwiększać w razie potrzeb.

Zajmujemy się migracją oraz konfiguracją poczty. Doskonale znamy rozwiązania Microsoft, Google, Synology. Szkolimy z Microsoft Teams i Outlook.

Migracja skrzynek pocztowych IMAP/POP

Migracje skrzynek pocztowych odbywa się w sposób gwarantujący, że żadna wiadomość nie zostanie w tym czasie utracona, zaś działania użytkownika zredukowane są do minimum

Migracja skrzynek pocztowych do Exchange online

Przeniesienie skrzynki do chmury nie powoduje jakichkolwiek zmian w adresach poczty elektronicznej. Nie powoduje też utraty żadnych danych przechowywanych w dotychczasowej skrzynce .

Pamięci masowe
i sieci SAN

Skalowanie rozwiązań dla sieci SAN pozwala przenosić większe ilości danych, obsługiwać wirtualizację, chmurę hybrydową.

Migracja
do chmury

Migracje do chmury to rozwiązanie dla klientów poszukujących wysoce dostępnych, bezpiecznych i elastycznych rozwiązań hostingowych. Pomagamy w doborze odpowiedniego zestawu usług w chmurze, które zapewnią maksymalną efektywność rozwiązania. Opracowujemy także strategie migracji do chmury.

Budowa sieci
LAN, VLAN, WLAN, VPN

Wspieramy firmy w tworzeniu i konfigurowaniu sieci lokalnych, które mają przyspieszyć i usprawnić pracę.

W oparciu o potrzeby klienta, projektujemy infrastrukturę sieciową, dbamy o jej wydajność sieci i bezpieczeństwo. Konfigurujemy bezpieczne połączenia zdalne, wdrażamy połączenia MPLS. Izolujemy sieci firmowe, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Odpowiednio wdrożona i skonfigurowana sieć LAN, będzie bezpieczna i funkcjonalna dla pracowników. Ustabilizowanie sieci i stworzenie przestrzeni do wymiany danych jest jednym z zadań administratora sieci. Nowoczesne rozwiązania sieciowe charakteryzują się wykorzystaniem sieci LAN/WAN/WLAN jako głównego systemu realizującego usługi informatyczne na potrzeby aplikacji biznesowych.

W celu zwiększenia dostępności usług realizowanych w chmurze wykorzystuje się rozwiązania związane z równoważeniem obciążenia oraz akceleracji transmisji danych.

Instalujemy, konfigurujemy i zarządzamy :

 • lokalnymi sieciami komputerowymi (LAN – Local Area Network).
 • rozległymi sieciami komputerowymi (Wide Area Network)
 • sieciami bezprzewodowymi (WLAN – Wireless Local Area Network).
 • systemami bezpieczeństwa ( NGFW – Next-Generation Firewall, UTM – Unified Threat Management). 
 • ochroną przed nieautoryzowanym dostępem do sieci (NAC – Network Access Control). 
 • akceleracją WAN. 
 • wirtualną siecią prywatną (VPN – Virtual Private Network).

Wirtualizacja

Wirtualizacja pozwala na łatwe zarządzanie grupą maszyn fizycznych, tak jakby było to jedno urządzenie.

Środowiska wirtualne zachowują pełną dostępność nawet w przypadku awarii jednego z elementów systemu. Wirtualizacja środowiska IT optymalizuje koszty infrastruktury dzięki możliwości obsługi wielu logicznych serwerów na kilku fizycznych maszynach.

O wirtualizacji mówi się w kontekście serwerów (Server Virtualization), sieci Network Virtualization), aplikacji Application Virtualization) czy pamięci masowych (Storage Virtualization).

Zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz zapewnienie ciągłości działania: w przypadku awarii jednego z fizycznych serwerów, wszystkie systemy zostają.

 • Przewidywalność rozwoju infrastruktury. 
 • Zwiększenie stabilności i dostępności systemów. 
 • Łatwość przywracania po awarii. 
 • Spójność zarządzenia infrastrukturą IT.
 • Skalowalność infrastruktury IT.

Projektowanie i obsługa
techniczna stron WWW

Opracowujemy koncepcję serwisu strony WWW, przygotowujemy projekt graficzny i wdrażamy projekt strony.

Przygotowane przez nas strony mają specjalnie skonfigurowany pod klienta panel zarządzania treścią (CMS), dzięki czemu użytkownik bez problemu poradzi sobie z obsługą strony.

Świadczymy także usługę obsługi technicznej i administracyjnej strony internetowej oraz sklepu e-commerce t.j:

Środowiska wirtualne zwiększają bezpieczeństwo danych i wysoką dostępność systemów informatycznych oraz:

 • wprowadzanie i aktualizowanie materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, itp.), dostarczonych przez Klienta

 • obsługa techniczna – modyfikacja kodu, rozbudowa szablonu, instalacja dodatkowych rozszerzeń́, itp.)

 • zabezpieczenie strony/sklepu przed rożnymi atakami wykorzystującymi programy/skrypty typu bot lub złośliwy kod tzw. SQL injection

 • cykliczne skanowanie i monitoring strony/sklepu poprzez skaner antywirusowy wykrywający wirusy i złośliwe oprogramowanie Malware oraz ataki SQL Injection

 • służymy doradztwem i pomocą techniczną także w wypadku awarii strony

Oprogramowanie na zamówienie

Nasi programiści są w stanie zaprojektować i stworzyć takie rozwiązania, które pomogą Państwu osiągnąć większy zysk, zrealizować cele biznesowe oraz zmniejszyć koszty operacyjne funkcjonowania firmy.
Realizujemy projekty m.in.: integracji oprogramowania, unifikacji, rozbudowy funkcjonalności i zapewnienia wymiany danych.

Zajmujemy się projektowaniem aplikacji i systemów dedykowanych m.in.:

 • aplikacje mobilne
 • system obiegu dokumentów
 • systemy e-commerce

Korzystaj z naszych rozwiązań i bez ograniczeń rozwijaj Twój biznes!